Fal Çeşitleri

Sponsorlu Bağlantılar

fal çeşitleri

İnsanlığın var olmasından bu yana insanlar devamlı olarak merak içindedir. Merakı cezbeden en önemli konu da tabii ki gelecektir. Yapılacak işlerin ya da beklentilerin nasıl sonlanacağını bilmek ve yazgılarını bilmek insanları bugüne dek meşgul eden bir konu olmuştur.

İnsanların yaşamları boyunca mutlu ve başarılı olmak istemeleri sonucunda da yüzlerce çeşit fal meydana gelmiştir. Kullanılan yöntemler ve çeşitli araçlar ile fal çeşitleri günümüzde de son derece geniş bir yer almaktadır. Devamlı bir arayış içinde olan insanlar geleceklerini öğrenmek ve farklı yaklaşımlar sergilemek için fal ve falcıları yaşamlarının vazgeçilmez bir parçası konumuna getirmişlerdir.

Aşağıda farklı uygarlık ve çağlardan derlenmiş olan fal çeşitlerini sizler için sunuyoruz.

Ağaç Falı: Ağaçların köklerini, yapraklarını, dallarını ve şekillerini yorumlayarak bakılmakta olan eski bir fal modelidir.

At Falı: Eski Saxonlarda ve Keltlerde rastlanmakta olan ve atların kişnemelerine bakılarak açıklanan bir fal şeklidir. Beyaz bir at kişnemesi iyiye yorulurken, siyah atın kişnemesi de kötüye ve ölüme yorulmaktadır. Saxonlarda var olan diğer fala göre de ahırdan sağ ayak ile çıkan at her daim iyiye işarettir ve bu atın hangi renkte olduğunun da önemi yoktur.

Ateş Falı: Nesnelerin ateşe atılması ile bakılan eski fal şeklidir. Eğer ateşe atılmış olan nesne bütünüyle yanarsa bu durum kötüye işarettir. Nesnenin bir kısmı yanar ya da hiç yanmazsa yorumu olumlu olur. Bu fal Türkler arasında da bilinmektedir ancak Türkler nesnelerle değil, ateş rengini yorumlayarak bu ateş falına bakarlardı.

Bakla Falı: Orta Çağ Avrupası’nda oldukça yaygın olan fal türüdür. Eski toplumlar baklayı büyü yapmak için kullanılan bir bitki olarak gördüklerinden bu fal döneminde yaygınlık kazanmıştır. Orta Çağ’da tekin olduğu düşünülen evlerdeki kötü ruhları evden kovmak için falcılar eve bakla taneleri atıp, fala bakarlardı. Günümüzde ülkemizde de var olan falın eski bir şeklidir.

Balık Falı: Eski Yunanistan’da son derece yaygın olarak kullanılan bir fal türüdür. Balıkları hareketleri ya da bağırsakları incelenerek bakılmakta olan bir fal türüdür. Hem tatlı su hem de deniz balıkları ile bakılır.

Balta Falı: Cinayetlerin faillerini meydana çıkarabilmek için eski uygarlıklarda kullanılan bir fal türüdür. Balta falına göre balta taşın üstüne konur ve zanlı olarak görülmekte olan kişilerin adları taş etrafında döner tekrarlanır. Balta yere düştüğünde kimin adı söyleniyorsa o kişi katil olarak ilan edilirdi.

Sponsorlu Bağlantılar