Eski Türklerde Fal

eski türklerde fal

Fal kavramı çok eski dönemlere kadar dayanmaktadır. Her toplumda olduğu gibi Eski Türk Toplumu kapsamında da fal farklı gelişim özellikleri göstermiştir. Eski Türklerde falcılık ve fal tüm dünya milletlerinde görüldüğü gibi Türklerde de fal geçmişi yüz yıllar öncesine uzanmaktadır. Falın Eski Türkçe karşılığı “ırk”tır ve bu da bir kişinin gönlünden geçenleri bilmek anlamına gelir.

Bu işi yapmakta olan kişilere da kahinlik yapan anlamına gelen “ırklamak” adı verilmekteydi. Uygur Türklerine ait olan ve 9. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen Göktürk alfabesi ile yazılmış ve oldukça iyi korunmuş ender eserlerden bir tanesi olan Irk Bitig adındaki eser Uygur edebiyatı içinde yer alan Manici muhitte yazılmış olan önemli bir fal eseridir. Falların başlarında yer almakta olan işaretlerden anlaşıldığı üzere eser, Çinceden çevrilmiştir. Kitap toplam olarak 104 sayfadan meydana gelirken, 65 paragraftan oluşturulmaktadır.

Kitabın aslı da Londra British Museum’da yer almaktadır. Bu fal kitabı ve buna benzeyen bir çok büyü ve din kitaplarının Türklere ait olması fal ve falcılığın Türklerde oldukça eski zamanlara dayandığını ve falcılık unsurunun ne kadar önemli olduğunu da göstermektedir.

Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinden önce dini inanışların temelini meydana getiren Şamanizm, zamanla Türklerin de yeni dinleri kabul etmesinden sonra bile Türk medeniyet ve kültürlerinde etkisini devam ettirebilmiştir. Bunun en iyi örneği de fal olurken, Şamanist toplumların en önemli unsurlarından bir tanesidir.

Şamanizm din adamı olarak görev yapan şamanların en önemli görevlerden bir tanesi de fal bakıp, gelecekten haberler sunmaktadır. Şaman Türklerde en yaygın olarak kullanılan fal türü kürek kemiği falıdır. Kürek kemiği falı Japonlar, Araplar ve Moğollar tarafınca da bilinmektedir. Yaygın şekilde kullanılan bir diğer fal çeşidi de aşık kemiği falıdır.

Aşık kemiği bir davul üstüne atılır ve kemik duruş şekline oranla da çeşitli olarak yorumlar yapılır. Günümüzde Moğolcada ve Türkçede bu kemiğin her bir yüzü ve bunların anlamını anlatmak için son derece zengin bir kelime dağarcığı yer almaktadır ve bu dilleri konuşmakta olan tüm toplumlarda genel olarak aşık kemiği ile kehanette bulunmak da yaygın olarak kullanılan bir fal şeklidir. Şamanlar içinde bilinmekte olan zar ya da bağırsakla kehanet gibi çok daha başka fal seçenekleri de yer almaktadır. Örneğin zar ile kehanet Altay toplumlarında oldukça eski zamanlardan bu yana uygulanmakta olan bir fal türüdür.