falcesitleri

İnsanlığın var olmasından bu yana insanlar devamlı olarak merak içindedir. Merakı cezbeden en önemli konu da tabii ki gelecektir. Yapılacak işlerin ya da beklentilerin nasıl sonlanacağını bilmek ve yazgılarını bilmek insanları bugüne dek meşgul eden bir konu olmuştur.

İnsanların yaşamları boyunca mutlu ve başarılı olmak istemeleri sonucunda da yüzlerce çeşit fal meydana gelmiştir. Kullanılan yöntemler ve çeşitli araçlar ile fal çeşitleri günümüzde de son derece geniş bir yer almaktadır. Devamlı bir arayış içinde olan insanlar geleceklerini öğrenmek ve farklı yaklaşımlar sergilemek için fal ve falcıları yaşamlarının vazgeçilmez bir parçası konumuna getirmişlerdir.

Aşağıda farklı uygarlık ve çağlardan derlenmiş olan fal çeşitlerini sizler için sunuyoruz.

Ağaç Falı: Ağaçların köklerini, yapraklarını, dallarını ve şekillerini yorumlayarak bakılmakta olan eski bir fal modelidir.

At Falı: Eski Saxonlarda ve Keltlerde rastlanmakta olan ve atların kişnemelerine bakılarak açıklanan bir fal şeklidir. Beyaz bir at kişnemesi iyiye yorulurken, siyah atın kişnemesi de kötüye ve ölüme yorulmaktadır. Saxonlarda var olan diğer fala göre de ahırdan sağ ayak ile çıkan at her daim iyiye işarettir ve bu atın hangi renkte olduğunun da önemi yoktur.

Ateş Falı: Nesnelerin ateşe atılması ile bakılan eski fal şeklidir. Eğer ateşe atılmış olan nesne bütünüyle yanarsa bu durum kötüye işarettir. Nesnenin bir kısmı yanar ya da hiç yanmazsa yorumu olumlu olur. Bu fal Türkler arasında da bilinmektedir ancak Türkler nesnelerle değil, ateş rengini yorumlayarak bu ateş falına bakarlardı.

Bakla Falı: Orta Çağ Avrupası’nda oldukça yaygın olan fal türüdür. Eski toplumlar baklayı büyü yapmak için kullanılan bir bitki olarak gördüklerinden bu fal döneminde yaygınlık kazanmıştır. Orta Çağ’da tekin olduğu düşünülen evlerdeki kötü ruhları evden kovmak için falcılar eve bakla taneleri atıp, fala bakarlardı. Günümüzde ülkemizde de var olan falın eski bir şeklidir.

Balık Falı: Eski Yunanistan’da son derece yaygın olarak kullanılan bir fal türüdür. Balıkları hareketleri ya da bağırsakları incelenerek bakılmakta olan bir fal türüdür. Hem tatlı su hem de deniz balıkları ile bakılır.

Balta Falı: Cinayetlerin faillerini meydana çıkarabilmek için eski uygarlıklarda kullanılan bir fal türüdür. Balta falına göre balta taşın üstüne konur ve zanlı olarak görülmekte olan kişilerin adları taş etrafında döner tekrarlanır. Balta yere düştüğünde kimin adı söyleniyorsa o kişi katil olarak ilan edilirdi.

hindistanastroloji

Astroloji ile ilgili olarak çalışmalar yapmak Hindistan’da da son derece önemli bir şeydir. Hindistan’da astroloji araştırmaları Gupta’ların yönetiminde ve tıpkı kendilerinden önceki uygarlıklarda görüldüğü gibi özenle incelenmişti. Profesyonellerin hazırladığı takvimler meydana getirilmişti. Dinsel törenlerinin zaman hesapları yapılırken, yıldız falları bakılmış ve tarım için uygun ve şanslı günler tespit edilmişti.

Brahmaların astroloji araştırma ve çalışmalarında din önemli bir yere sahipti. Özellikle de takvim yaparken Brahmanizm etkili olan unsurlar içindeydi. Astroloji çalışmaları 5 çözümlemeye ayrılırken, her biri farklı dönemleri yansıtıyordu. Bunlar da özellikle astronomi ve astroloji çalışmalarında gerekli olan matematik araştırmalarını kapsıyordu.

Çin’de de astroloji merakı 1400’lü yıllara değin gitmektedir. Araştırmalarla meydana çıkan belgeler neticesinde Çin’de astrolojinin oldukça ileri bir düzeyde olduğu bilgisi sağlanmıştır. Bir yılı 165 gün ve ¼ ek gün olarak kabul etmişlerdir. Gözlemlerinin sonucunda da pek çok yıldız yeri ve görülen kuyruklu yıldızları tespit edip, ilk kayıtlarını da bu dönemde gerçekleştirmişlerdir.

Ayrıca ilk kez Çinli astrologlar sistematik olarak bir yıldız kataloğu meydana getirmişler ve milattan önce 352 yılında bir süpernova gözlemlemeyi başarmışlardır. Bu gelişmeler dışında Çin’de takvim meydana getirmek için bir kurulun bir araya getirildiği de bilinmektedir.

Çin astrolojisinde 60 senede bir tekrar etmekte olan güneşin hareket sistemi ve ayın devri üzerine inşa edilmiştir. 12 burçtan oluşan Çin astrolojisinde, bu burçlar değişik hayvan adları ile temsil edilmektedir. Çin astrolojisinde yer alan burçlar ayrıca 5 temel element tarafından da şekillenmektedir. Bu elementler ise metal, toprak, su, ateş ve odundur. Çin astrolojisinde yer almakta olan 12 burç da domuz, köpek, horoz, maymun, koyun – keçi, at, yılan, ejderha, tavşan, kaplan, öküz ve faredir.

Çin astrolojisinde her yıla adını veren burç sırası da değişmemektedir. Çin astrolojisinde burçlara adını vermekte olan hayvanlar ve sıraları belirlenirken bir efsane anlatılmaktadır. Çin imparatoru Jade’nin doğum günü kutlamaları sırasında bir anda kendisinin kaç yaşında olduğunu bilmediği aklına gelir ve bundan emin olmak için hayvanlar arasında yarışma düzenler. Bu yarışmada imparator nehrin karşısında duracaktır ve nehri geçen ilk 12 hayvana sırası ile yıl ismi verecektir.

Yarışma başlar ve nehri geçemeyeceğini düşünen fare öküzü ikna eder ve kendisi ile birlikte kediyi de nehirden geçirerek, ilk üç yılı paylaşmalarını sağlamaktır.  Ancak nehirden geçilirken fare kediyi nehre iter ve kenara çıktıklarında koşar ve birinci olmayı başarır. Sırasıyla geçen hayvanlar da isimlerini alırlar. Böylece Hindistan ve Çin’de Astroloji makalesini okudunuz.

eskiturklerdefal

Fal kavramı çok eski dönemlere kadar dayanmaktadır. Her toplumda olduğu gibi Eski Türk Toplumu kapsamında da fal farklı gelişim özellikleri göstermiştir. Eski Türklerde falcılık ve fal tüm dünya milletlerinde görüldüğü gibi Türklerde de fal geçmişi yüz yıllar öncesine uzanmaktadır. Falın Eski Türkçe karşılığı “ırk”tır ve bu da bir kişinin gönlünden geçenleri bilmek anlamına gelir.

Bu işi yapmakta olan kişilere da kahinlik yapan anlamına gelen “ırklamak” adı verilmekteydi. Uygur Türklerine ait olan ve 9. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen Göktürk alfabesi ile yazılmış ve oldukça iyi korunmuş ender eserlerden bir tanesi olan Irk Bitig adındaki eser Uygur edebiyatı içinde yer alan Manici muhitte yazılmış olan önemli bir fal eseridir. Falların başlarında yer almakta olan işaretlerden anlaşıldığı üzere eser, Çinceden çevrilmiştir. Kitap toplam olarak 104 sayfadan meydana gelirken, 65 paragraftan oluşturulmaktadır.

Kitabın aslı da Londra British Museum’da yer almaktadır. Bu fal kitabı ve buna benzeyen bir çok büyü ve din kitaplarının Türklere ait olması fal ve falcılığın Türklerde oldukça eski zamanlara dayandığını ve falcılık unsurunun ne kadar önemli olduğunu da göstermektedir.

Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinden önce dini inanışların temelini meydana getiren Şamanizm, zamanla Türklerin de yeni dinleri kabul etmesinden sonra bile Türk medeniyet ve kültürlerinde etkisini devam ettirebilmiştir. Bunun en iyi örneği de fal olurken, Şamanist toplumların en önemli unsurlarından bir tanesidir.

Şamanizm din adamı olarak görev yapan şamanların en önemli görevlerden bir tanesi de fal bakıp, gelecekten haberler sunmaktadır. Şaman Türklerde en yaygın olarak kullanılan fal türü kürek kemiği falıdır. Kürek kemiği falı Japonlar, Araplar ve Moğollar tarafınca da bilinmektedir. Yaygın şekilde kullanılan bir diğer fal çeşidi de aşık kemiği falıdır.

Aşık kemiği bir davul üstüne atılır ve kemik duruş şekline oranla da çeşitli olarak yorumlar yapılır. Günümüzde Moğolcada ve Türkçede bu kemiğin her bir yüzü ve bunların anlamını anlatmak için son derece zengin bir kelime dağarcığı yer almaktadır ve bu dilleri konuşmakta olan tüm toplumlarda genel olarak aşık kemiği ile kehanette bulunmak da yaygın olarak kullanılan bir fal şeklidir. Şamanlar içinde bilinmekte olan zar ya da bağırsakla kehanet gibi çok daha başka fal seçenekleri de yer almaktadır. Örneğin zar ile kehanet Altay toplumlarında oldukça eski zamanlardan bu yana uygulanmakta olan bir fal türüdür.

soganfali

Diğerlerinden farklı olan en büyük özelliği sabır gerektiren bir Fal çeşididir. önceliğin en önemlisi ise sabır olan Soğan Falı ile geleceğinizin bir kısmını görebilirsiniz. Bakma şekli ise öncelik olarak belirli soğanlar seçilir ve daha sonra kişilerin isimleri soğanların üzerine yazılır.

Dikkat etmeniz gereken diğer bir nokta ise bu isimlerin kesinlikle kaybolmaması ya da silinmemesi gerekiyor ki çıkan sonuca göre kişinin niyeti de önemlidir. soğanlar ekildik den bir süre sonra siz de biliyorsunuz ki filizlenmeye başlar. ve ilk filizlenen soğanın sahibi o yıl tüm dileklerine kavuşulacağa inanılır.

Günümüz de hala kullanılan ve tercih edilen bu fal ile siz de kendi geleceğiniz hakkın da yorum alabilirsiniz. Ancak yazımızın başın da dediğimiz gibi sabır bura da çok önemlidir. siz de yapmak istiyorsanız ve inanıyorsanız. önce sizinle birlik de katılacak 5 kişi daha bulmanız gerekiyor. Tek kişi ile de olabilir ancak en sağlıklı sonucu bu şekilde alabilirsiniz.

yemekfali

Bir çoğumuzun dönem dönem yemek ihtiyacı olur ve bunlar çoğu zaman geleneksel yemeklerdir. Ve en önemlisi de hepimizin bir yemek tercihi ve en çok sevdiği yemek vardır. bugün de Fallara göre insanların en çok tercih ettiği yemeklerin nedenlerine bakalım.

Her ne kadar bu konu yoruma açık olmasa da çoğumuzun merak konularından biri haline gelmiştir. bura da bakılması gereken bir Fal yoktur. daha çok tercih etmiş olduğumuz yemeklere göre kendi karakteristik ve bilinçli olan kişilik analizimiz ön plana çıkar.

Şimdi hep birlik de Yemek Falı hakkın da genel özelliklere bakalım. Bura da seçmiş olduğumuz yemeklere göre belirli özelliklerimiz ön plana çıkmaktadır.

Musakka: Cazibeli ve popüler.  Kolayca ilişki kurabilen, kendine güveni tam ve lider ruhlu birisi

Kokoreç: Çekingen fakat şirin. Arkadaş seçiminde çekici ancak çevresindeki insanlar tarafından sevilen birisi

Suşi: yerinde duramayan, sürekli dolaşan ve laf taşımayı seven yani dedikoducu bir karakter. Kendinizi biricik olarak addediyor, ilgi odağı olmayı seviyor.

Tantuni: Gizemli ve esrarengiz. Nerede ne yapacağı belirsiz ancak haberleri hep ilk duyan ve bu yüzden ilgi duyulan birisi.

Pilav üstü kuru: Belki sessiz ancak  çok akıllı. Küçük bir arkadaş grubunu yeterli bulan ve bu çevrede çok sevilen birisi.

İmam bayıldı: Lider mizaçlı. Kararlılıkla hareket eden ve herkesin arkadaş olmak istediği bir karakter.

Köfte: Sıcakkanlı ve uyumlu bir kişilik. Sadık ve dürüst olduğundan kurnaz ve küçük hesaplara olabildiğince karşı birisi.

İşkembe: Çok zarif ve ince düşünceli aynı zamanda hassas, kırılgan. Ne çok çekingen ne de girişken. İnsanlar üzülmesin diye sürekli kolluyorlar onu.

 

 

kitapfali

Bir çoğumuzun bildiği ve dönem dönem bakmak istediği bir Fal biçimidir. Yapmanız gereken belli kitapları alarak bunların 7. sayfalarından geriye doğru gitmek ve sayfa içlerin de bulunan karmaşıklık ile doğru şekilde yorumlar da bulunabilirsiniz.

Bazı zamanlar yorucu ve karamsarlık içerisin de olsak da bunun ile birlik de bazen doğruları görebiliriz.  hatta bu kitalardan bazıları da Kur’an Kerim olmak üzere, Divan-ı Hafız, Ahmediyye, Muhammediyye ve Envârü’l- ‘âşıkm gibi kitaplar üzerin de yer almaktadır.

B unlara bu kitaplar üzerinden sıkca rastlayabilirsiniz. bu kitaplar üzerin de ise bir çok sayfa karıştırılır ve göze gelen ilk ayet okunarak yorumlanır dı. bu saye de Kitap Falı bakmış olursunuz. Unutmadan söylemek istiyorum ki bu sadece eğlence amaçlı olup günümüz de ise iran tarafların da yoğun olarak yapılmaktadır.

bugdayfali

Fransa da başlamış olan bu Fal Çeşidi bir çok insan tarafından kullanılmaktadır. Öncelik olarak köylülülerin tercih etmiş olduğu ve ağırlıklı olarak buğday ticareti konusun da bilgi almak amacı ile 19. yüz yılda yapılmaktaydı. ticaretin yoğun olduğu o dönemler de insanlar 12 buğday tanesini güneşe koyar ve yaklaşık bir hafta bekletirler di.

Bu saye de o sene olacak olan Buğday ticareti hakkın da bilgi edinmiş olurlardı. inançlarına göre Buğday taneleri nin kararması ve üzerin de bulunan çatlaklar ile birlik de Fal Bakarak kendilerini umuda götürürlerdi.

Tabi her ne kadar bir inanç şekli olsa da günümüz de pek kullanılmayan bir Fal biçimi de Buğday Falı diyebiliriz. dilerseniz siz de bu şekil de yaparak gelecek te olan ticaretinizi ön görüleriniz ile birlik de pekiştirerek neler olabileceği hakkın da yorum alabilirsiniz.

kemikfali

Çok eski bir Fal Bakma yöntemi olmakla birlik de orta Asya döneminden kalma bir fal çeşididir.   öncelik olarak tercihen koyun bacağı olmakla birlik de omuz kısmı alınarak temizlenir ve orada kalan izler ile birlik de yorumlanabilir. bunu yapabilmek için kendi düşünce ve fikirlerinizin her zaman geniş olması gerekiyor.

Tabi bunun yanı sıra hayal gücünüzün de geniş olması gerekiyor. neden bu zamana kadar gelmediğini düşünüyorsanız hayvan severlerin böyle bir duruma karşı gelmesi ve sadece Fala bakmak için kesilen koyunların heba olması nedeni ile bu çeşit popülerliğini zamanla yitirmiştir. Kemik Falı bu nedenle artık eskisi kadar bilinmeyen ve kullanılmayan bir fal biçimi haline gelmiştir.

Diğerlerin de olduğu gibi bu Fal da da tabi ki niyetiniz çok önemlidir. ancak unutmamanız gerekir ki bu sadece bir faldır ve kendinizi hiç bir şekilde kaptırmamanız gerekiyor. Dilerseniz yorum kısmından detaylı sorular yönetebilir ve düşüncelerinizi bizler ile paylaşabilirsiniz.

tirnakfali

Bunu yapmak istiyorsanız öncelikle havanın güneşli olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. bu saye de güneşin de etkisi ile hayali görüntüler görebilirsiniz. parlayan ve ışıldayan parmaklar da daha etkili hayaller görebileceğinizi unutmayın. bu yüzden hava nın güneşli olması falınızın etkisini arttıracaktır.

Diğer türlü ise görmüş olduğunuz hayaller daha karamsar olabilir. tabi ki bakmış olduğunuz bu fal da ise hava da güneş de olsa bazen hayalleriniz karamsar çıkabiliyor. buna istinaden öncelikle umutlarınızın geniş olması ve iyi düşüncelere sahip olmanız gerekiyor.

Bu konu da kendinize güvenmiyorsanız bu falı başkasına da baktırabilirsiniz. unutmayın ki hiç bir zaman gerçekliğini korumamak ile birlik de sadece keyif amacı ile yapılmaktadır. dilerseniz de bu konu hakkın da Tırnak Falı yorumlarımızı okuyarak bilgi alabilir ya da bizler ile iletişime geçerek konu hakkında yorum alabilirsiniz.

Farklı ve bir o kadar da eski bir Fal Çeşidi olan Ateş Falı inançlara göre bazı eşyalar ateşe atılır ve hepsi yandığı takdir de olumsuz olarak yorumlanırdı. aksine bu atılan eşyaların bir kısmı ya da hiç bir yanmadığın da ise bu iyiye işaret edilir di.

Şimdiler de her ne kadar kullanılmasa da bazı afrika ülkelerin de halen kullanılmakta ve yaygınlığını korumaktadır. siz de yapmak isterseniz ateşi sadece odunla yakmanız gerektiğini bilmenizi isterim. bu saye de etkisini daha sağlıklı bir şekilde görebileceğinize inanılır.