Falın Tarihçesi

Arapça fe’l kelimesinden gelecekte meydana gelecek olaylara işaret eden tyr kökünden gelmekte olan kelime ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de fal yerine tyr kökünden türeyen bir kelime kullanılmaktadır.

Farklı kaynaklarda falın ne olduğu sorusunun cevabı da aşağıdaki şekilde verilmektedir.

  • Kaybolanı bulma, gelecekten haber verme ve bunlar gibi amaçlarla nesnelere bakarak anlam çıkarma
  • Talih deneme ve uğur için iskambile ve kahve fincanına bakmak gibi garip usuller ile insanların talihine dair bir şeyler söyleme
  • İnsanların bulunacağı girişimleri onaylayan veya reddeden işaretlerin aranması, başarısızlık, yıkım ve felaket korkusu, kuşların uçmasından ya da ötmesinden anlam çıkarma, hıçkırık, kulak çınlaması ya da göz seğirmesinden iyi ya da kötü olayların yaşanacağı tahminlerine genel olarak fal denmektedir.

Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere Fal kelime anlamı olarak bir takım alet ve nesnelerle gelecekten haber alabilmenin yanı sıra karmaşık konularda destek alma ve kaybolanı bulma gibi anlamlarda da kullanılmaktadır. Fal ile benzer olan kehanet ve bakıcılık da faldan farklı teknikler olarak yer almaktadır. Kullanıldığı yöntemler çerçevesinde faldan ayrılmaktadırlar.

Bakıcıların ve kahinlerin özel yetenekleri olduğu düşünülürken, ikisi de geçmişten ve gelecekten haber vermektedir. Ayrıca bu kişiler cinleri de kullandıkları için faldan daha kapsamlı olarak değerlendirilmektedir. Kahinler riyaziye esnasında uzun bir süre aç kalıp, kendilerinden geçerek vecde ulaştıkları sırada görülemeyen ailem ile iletişime geçerek bilgi aldıklarını iddia etmektedirler. Bakıcılar da kahinlerin göz yeteneklerinin gelişmiş sınıflarıdır. Bakıcılar yağ, su ve ateş gibi şeylere bakarak anlam çıkarırken, gelecekten haber veren fal, bakıcılık ve kehanetin yerine kullanılmaktadır.

Falın Tarihçesi Nedir?

İnsanların yapısı gereği her davranışı yorumlama ve her şekle mana verme özelliğine sahiptir. Üstelik bilinmeyene ve esrarengiz olana da büyük ilgi ve merak duymaktadır. Bu özellikleri sebebiyle ve keşfetme arzusuyla insanlar çeşitli teknikler ve yöntemler kullanarak bilinmeyeni öğrenme çabasında olur. Bu yöntemlerden bir tanesi de faldır.

Zaman içinde insanların bir takım ihtiyaçlarını karşılamak için bakıcı, kahin ve falcı isimleri ile anılırken, görünmez varlıklar ile temasa geçerek, mistik sezgi güçlerini kullanarak ya da tabiatta var olan bazı şeylerin hallerini yorumlayarak söz sahibi olabileceklerini iddia etmekte olan kişiler meydana çıkmıştır. İnsanlık tarihinin son derece eskilerine dayanmakta olan falın tarihçesinde ise Kalde, Çin, Babil ve de Mısır astroloji ve el falı metotları yer almaktadır.

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir